iLAW
Susipažinkime artimiau.
Klientams | LT | EN | RU
Pagrindinis / Patirtis / Praktikos sritys / Darbo teisė /

Darbo teisės auditas

Darbo teisės auditas - nepriklausomas įmonės, įstaigos ar organizacijos darbo teisinius santykius reglamentuojančių dokumentų patikrinimas ir išvados pateikimas, kai nurodoma, ar Kliento įmonės darbo teisės dokumentacija visais reikšmingais atžvilgiais atitinka Lietuvos Respublikos teisės aktus, taip pat identifikuojamos darbdaviui rizikingos sritys, siekiant išvengti ginčų su darbuotojais.

Audito tikslas – patikrinti įmonės darbo teisės dokumentaciją ir nustatyti problemines sritis. Dažnai keičiantis įstatymams ir kitiems darbo santykius reglamentuojantiems aktams iškyla būtinybė peržiūrėti darbo teisės dokumentaciją, tačiau praktika rodo, kad įmonės retai arba iš viso nereaguoja į svarbius pakeitimus. Kilus ginčui su darbuotoju, laiku nepakeistos nuostatos įmonei gali lemti dideles išlaidas, tad siekiant suvaldyti šią riziką rekomenduotina bent kartą per metus peržiūrėti tipinius įmonės naudojamus dokumentus.

Atliekant auditą sistemiškai ir nuosekliai peržiūrimi Kliento įmonės darbo teisės sritį reglamentuojantys tipininai dokumentai, administracijos įsakymai, sutartys su darbuotojais. Esant poreikiui teikiamos konsultacijos audituojamos įmonės personalo skyriaus darbuotojams, siekiant patobulinti esamą dokumentaciją.

Darbo teisės audito nauda:
 • auditas atskleidžia darbo teisės sistemos silpniausius elementus ir nurodo priemones jiems gerinti;
 • užkertamas kelias teisminiams ginčams kilti (ginčų prevencija);
 • auditą atlieka nepriklausomi auditoriai, todėl išvados tikslios, tikros ir nešališkos;
 • padeda geriau valdyti žmogiškųjų išteklių resursus.

Auditas apima šių dokumentų analizę:
 • tipinės darbo sutartys;
 • pareiginiai nuostatai;
 • darbo tvarkos taisyklės;
 • darbo laiko apskaitos dokumentai;
 • kolektyvinės sutartys;
 • konfidencialumo susitarimai;
 • visiškos materialinės atsakomybės sutartys;
 • kiti reikšmingi dokumentai.
   
WE ENJOY CREATING VALUE